Digital kunnskapsreise for barnehagepersonell

Utviklet for ansatte i barnehager i samarbeid med Ringerike kommune, UNICEF og RVTS øst og USN.
Digital kunnskapsreise for barnehagepersonell
TEMA: VOLD OG OVERGREP MOT BARN
Ta kontakt med oss
Kontakt oss

Kurset inneholder

  • Filmen Alt det jeg er
  • Fagintervju med anerkjente fageksperter
  • Intervju med Emilies lærer fra barneskolen
  • Lenker til kjente resurser
  • Relevante refleksjonsspørsmål
  • Pilotert og tatt i bruk av kommuner

Ønsker du tilgang på vegne av en institusjon eller organisasjon? Ta kontakt

Det er et krav fra Kunnskapsdepartementet om at de som jobber i barnehager skal ha nødvendig kunnskap om vold og seksuelle overgrep. Med Educational Storytelling har vi skapt et verktøy som gir kommuner og barnehager mulighet til kompetanseheve seg på en brukervennlig og pedagogisk måte.
 
Emilies historie fra virkeligheten ligger som en rød tråd gjennom verktøyet og Kristin Oudmeyer fra UNICE guider deg gjennom kapitlene, Barns mulighet til å bli hørt, Barnekonvensjonen, Traumeforståelse og Statens barnehus hvor du blant annet får møte møte fagpersoner som deler av sin kunnskap via videointervju; Ane H Simonsen, Charlotte Johannesen, Astrid Johanne Pettersen, Jon-Håkon Schultz, Elin Saga Kjørholt og Emilies lærer fra barneskolen Anne Moen. Kurset kan gjennomføres individuelt eller felles på en fagdag.  

TILGJENGELIG FOR KOMMUNER OG BARNEHAGER

Kontakt oss for mer informasjon!

This site is protected by ReCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.