Digital kunnskapsreise for barnehagepersonell

I kunnskapsreisen for barnehagepersonell, blir du kjent med Emilie og du får høre hennes fortelling fra da hun gikk på barneskolen og fra hennes liv som ung voksen. Den personlige fortellingen guider deg gjennom 6 ulike kapitler og i hvert kapittel finner du intervju med kjente fageksperter, lenker til ressurser og artikler og refleksjonsoppgaver. Alt er skreddersydd for deg som jobber i barnehage. 
Digital kunnskapsreise for barnehagepersonell
Tilgjengelig for barnehager og kommuner
Ta kontakt med oss
Kontakt oss

Kurset inneholder

  • Klipp fra filmen Alt det jeg er
  • Emilies erfaringer fra da hun var barn
  • Fagintervju med anerkjente fageksperter
  • Video-intervju med Emilies lærer fra barneskolen
  • Lenker til kjente resurser
  • Refleksjonsspørsmål


Ønsker du tilgang på vegne av en institusjon eller organisasjon? Ta kontakt

Det er et krav fra Kunnskapsdepartementet om at de som jobber i barnehager skal ha nødvendig kunnskap om vold og seksuelle overgrep. Med Educational Storytelling har vi skapt et verktøy som gir kommuner og barnehager mulighet til kompetanseheve seg på en brukervennlig og pedagogisk måte. Kurset kommer med en administrasjons-side som gir kommunen eller leder mulighet til å følge med på progresjonen til hver enkelt ansatt.

Med Emilies historie som en rød tråd guider kurset deg gjennom barns mulighet til å bli hørt, barnekonvensjonen, traumeforståelse og Statens barnehus. Kurset gjennomføres individuelt og tar ca 3-4 timer. Det er utarbeidet refleksjons-spørsmål til hvert kapitel som de ansatte kan diskutere i felleskap på for eksempel en fagdag.

I tillegg til at du blir kjent med Emilie Andrea får du møte fagpersoner som deler av sin kunnskap via videointervju; Astrid Johanne Pettersen, Jon-Håkon Schultz og  Elin Saga Kjørholt.

Emilies lærer fra barneskolen skulle ønske at hun hadde hatt de verktøyene hun hadde trengt for å se, tro og handle. Nå formidler hun sine erfaringer i Educational Storytelling i et nært og åpent intervju.

Kurset er tilgjengelig for kjøp for kommuner og arbeidsplasser og koster 100 nok pr ansatt.
Ønsker du å se Alt det jeg er som en del av fagdagen eller som et tilbud til dine ansatte?
Vi kan hjelpe til å sette opp visninger på kino eller digitalt. Ta gjerne kontakt for mere informasjon

TILGJENGELIG FOR KOMMUNER OG BARNEHAGER
Kontakt oss for mer informasjon!

This site is protected by ReCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.