Digital kunnskapsreise for NAV-veiledere og tiltaksarrangører

Gjennom filmen om Emilie ser vi konsekvensene av overgrep i barndommen gjennom øynene til en helt ung person; vi får et nært innblikk i hvordan det er å leve med traumer og hvordan samfunnet møter unge voksne som Emilie. Gjennom filmen ønsker vi å bidra til å skape refleksjon rundt rollen som veileder, bringe opp gjenkjennbare dilemmaer og utfordringer som kan oppstå, og gjøre deg bevisst på  og trygg i det å se hele mennesket.
Digital kunnskapsreise for NAV-veiledere og tiltaksarrangører
DIGITAL VISNING - FOR NAV-VEILEDERE
Kontakt oss

Kurset inneholder

  • Introduksjon til Emilies histore
  • Den Amandanominerte filmen Alt det jeg er
  • Refleksjonsoppgaver rundt brukermedvirkning og din rolle som veileder

Ønsker du tilgang på vegne av en institusjon eller organisasjon? Ta kontakt

Filmen har allerede blitt sett av mange NAV-kontor som ledd i deres kompetanseheving rundt tema gode brukermøter. I filmen følger vi Emilie gjennom et år i NAV og får være flue på veggen i Emilies samtaler med nav-veileder og tiltaksarrangør. Vi får et innblikk i de vanskelige samtalene som oppstår i disse rommene og utfordringene rundt det tverrfaglige samarbeidet. For tiden samarbeider vi med Arbeids- og velferdsdirektoratet om en skreddersydd Kunnskapsreise for NAV-veiledere. Denne vil bli tilgjengelig fra 2021.

Kontakt oss for mer informasjon!

This site is protected by ReCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.