Digitale kunnskapsreiser for universitet og høyskoler

Flere universitet og høyskoler skal denne høsten og våren bruke Alt det jeg er som en del av sin undervisning om vold og overgrep mot barn. Passer for alle som utdanner seg til å jobbe med barn og unge.
Digitale kunnskapsreiser for universitet og høyskoler
Digital filmvisning og læringsmateriell på profesjonsstudier
Passer for alle som utdanner seg til å jobbe med barn og unge.
Kontakt oss

Kurset inneholder

  • Digital tilgang til filmen Alt det jeg er (75 minutter)
  • Tilgang til kunnskapsreisen, valgfri kunnskapsreise
  • Enkel pålogging for alle studentene på egne device
  • Brukervennlig admin-system for emneansvarlig og veiledereØnsker du tilgang på vegne av en institusjon eller organisasjon? Ta kontakt

Alle som utdanner seg til å jobbe med barn og unge bør ha nødvendig kunnskap om vold og seksuelle overgrep. Sammen med Emilie og solide partnere har vi skapt et verktøy som gir studentene denne kunnskapen. Ved å kjøpe tilgang til dette produktet får du se filmen Alt det jeg er.  Ved kjøp av filmen til ditt studie får studentene dine i tillegg gratis tilgang til våre kunnskapsreiser. På hjemmesiden til Alt det jeg er kan du lese mer om hvordan filmen kan brukes som en del av undervisningen. Trykk her.
Emilie sin historie griper tak i oss og gjør at man ikke kan snu seg bort. Kunnskapsreisen belyser viktige sider man som lærer må vite noe om i møte med barn som er utsatt for overgrep og krenkelser og alt veves på en flott måte sammen med Emilie og historien hennes. 
Margrete Tofte
sosiallærer på barneskole
files/5f73e37d-d4bd-43f3-87c3-32e2aa6ae9ea.png

Kontakt oss for mer informasjon!

This site is protected by ReCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.