Film med faglig ramme skreddersydd for nav-veiledere og tiltaksarrangører

Gjennom filmen om Emilie ser vi konsekvensene av overgrep i barndommen gjennom øynene til en helt ung person; vi får et nært innblikk i hvordan det er å leve med traumer og hvordan samfunnet møter unge voksne som Emilie. Gjennom filmen ønsker vi å bidra til å skape refleksjon rundt rollen som veileder, bringe opp gjenkjennbare dilemmaer og utfordringer som kan oppstå å gjøre deg bevisst på og trygg i det å se hele mennesket.
Film med faglig ramme skreddersydd for nav-veiledere og tiltaksarrangører
Digital visning - for Nav veiledere
Kontakt oss

Kurset inneholder

  • Introduksjon til Emilies histore
  • Den Amandanominerte filmen Alt det jeg er
  • Refleksjonsoppgaver rundt brukermedvirkning og din rolle som veilederØnsker du tilgang på vegne av en institusjon eller organisasjon? Ta kontakt

Filmen har allerede blitt sett av mange navkontor som ledd i deres kompetanseheving rundt tema gode brukermøter. I filmen følger vi Emilie gjennom et år i nav og får være flue på veggen i Emilies samtaler med nav-veileder og tiltaksarrangør. Vi får et innblikk i de vanskelige samtalene som oppstår i disse rommene og utfordringene rundt det tverrfaglige samarbeidet. For tiden samarbeider vi med Arbeids- og velferdsdirektoratet om en skreddersydd kunnskapsreise for nav-veiledere. Denne vil bli tilgjengelig fra 2021.
files/9b0b48e6-cfc3-49d1-b808-5f0accb9e007.jpeg

Kontakt oss for mer informasjon!