Film som verktøy i arbeid mot vold og overgrep

Emilie ble seksuelt misbrukt fra hun var 6 til 12 år av sin stefar, som ble dømt for overgrepene. Filmen følger henne fra hun er 18 til 20 år og viser hvor viktig det er for Emilie å stå frem med sin historie, og hvor vanskelig det er for samfunnet å ta imot henne. Filmen berører ulike sektorer som politi- og påtale-sektoren, skole, nav og kommunal oppfølging og gir et godt inntrykk i det tverrfaglige samarbeidet rundt Emilie.
Film som verktøy i arbeid mot vold og overgrep
Passer for alle arbeidsplasser som jobber med barn og unge
Kontakt oss

Kurset inneholder

  • Den Amanda-nominerte filmen Alt det jeg er
  • Tilgjengelig for dine ansatte på nett
  • Enkel logg inn på alle device
  • Brukervennlig adminsystem 
  • Tilrettelegging for din arbeidsplass
Ønsker du tilgang på vegne av en institusjon eller organisasjon? Ta kontakt

Vi har alle har vi godt av å se en sånn type film og ikke minst hvordan det berører enkeltmenneske, familie, utdanningssamfunnet, behandlingsapparatet, Nav, arbeid. Det berører et helt lokalmiljø egentlig. Anne Lundeby - NAV Frogn 
Mange arbeidsplasser og kommuner har brukt filmen om Emilie som et verktøy til å sette vold og overgrep på agendaen. Emilies stemme er et viktig bidrag og åpner opp for refleksjon på en helt unik måte. Etter å ha samarbeidet om visninger for mange sektorer har vi god erfaring med å tilrettelegge digitale visningene for hver  enkelt arbeidsplass og deres behov.

Filmen passer for alle som jobber med barn og unge:
Enhetsleder i område oppvekst/BUF/skole, NAV, Helsestasjonen, Barnehagene, Skolene/SFO Skolehelsetjenesten, Familietjenesten, Ungdomsklubben, Ungdommenshelsestasjon, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Barneverntjenesten, Hjemmebaserte tjenester, Miljøarbeider tjenester, Enhet for rus- og psykiske helsetjenester, Barnevernvakt, Tannhelsetjenesten, Alarmtelefonen for barn og unge, Fastleger, Legevakt, Overgrepsmottak, Krise- og incestsenter, Kirkens familievernkontor, Politi, DPS, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Alternativ Til Vold, Tjenesteleder, Tverrfaglig gruppe, Boligkontoret, Lærere, ansatte i barnehager, NAV, helsestasjonen, helsevesen, flyktningmottakk, Institusjoner for psykisk psyke, insititusjoner for psykisk utviklingshemmede, politiet og barnevern.

På hjemmesiden til Alt det jeg er kan du lese litt om hvordan andre arbeidsplasser har brukt Alt det jeg er i sin kompetanseheving. Les her


Kontakt oss for mer informasjon!