files/2e637543-3c14-41ab-8720-1795311f7a86.png

Alt det jeg er

Vold og overgrep

Kunnskapsreisen gir en god inngang til å avdekke vold og overgrep samt nødvendig handlingskompetanse og forståelse for å jobbe med traumeutsatte barn i barnehagen. Gjennom Kunnskapsreisen for barnehagelærerutdanningen, blir du kjent med Emilie og du får høre hennes fortelling fra da hun gikk på barneskolen og fra hennes liv som ung voksen. Den personlige fortellingen guider deg gjennom 7 ulike kapitler, og i hvert kapittel finner du intervju med kjente fageksperter, lenker til ressurser og artikler og refleksjonsoppgaver. Alt er skreddersydd for deg som skal utdanne deg til å jobbe i barnehage.
files/2e637543-3c14-41ab-8720-1795311f7a86.png

Barnehagestudenter

Kontakt oss for pristilbud

Sagt om Kunnskapsreisen

Når man kan faktisk se noen som har opplevd det de snakker om, så tenker man mer med hjerte og hjernen. 
 Ida Aurora Nystuen Ida Aurora Nystuen – jobber i barnehage
Emilie sin historie griper tak i oss og gjør at man ikke kan snu seg bort. Kunnskapsreisen belyser viktige sider man som lærer må vite noe om i møte med barn som er utsatt for overgrep og krenkelser og alt veves på en flott måte sammen med Emilie og historien hennes. 
Margrete TofteMargrete Tofte – sosiallærer på barneskole

Hva inneholder kunnskapsreisen

files/2e637543-3c14-41ab-8720-1795311f7a86.png

Enkel innlogging via Feide og brukervennlig adminsystem

files/c7277d37-d3b2-4c39-9597-c552d9e26bb6.jpeg

Den Amandanominerte filmen Alt det jeg er

files/0af0e8ea-bff1-4821-b9e2-40c20af07fa3.jpeg

Fagintervju med Ane H. Simonsen og Charlotte Johannessen

files/a3207eed-dac7-4d6a-a31a-a1936ac7f220.jpeg

Fagintervju med Astrid Pettersen, Statens barnehus

files/fee13562-e186-40e5-98b6-c271d311bd9e.jpeg

Intervju med Emilies lærer fra barneskolen

files/c83d81b4-676a-494f-bb49-2352c17af0b3.jpeg

Fagintervju med Elin Saga Kjørholt

files/e1a67e54-bf2b-48f5-987e-4f6e218b5797.jpeg

Refleksjonsoppgaver og anerkjente ressurser

Kapitler i kunnskapsreisen

files/c7277d37-d3b2-4c39-9597-c552d9e26bb6.jpeg

Kapittel 1

Introduksjon med Kristin Oudmayer og Emilie

files/6e3a6394-cdf8-498f-a336-331eaab6f29d.jpeg

Kapittel 2

Den Amandanominerte filmen Alt det jeg er

files/a3207eed-dac7-4d6a-a31a-a1936ac7f220.jpeg

Kapittel 3

Statens barnehus

files/c3e658fa-c5d0-4d9d-a249-5ed33f837269.jpeg

Kapittel 4

Barnets mulighet for å bli sett og hørt av en voksen

files/499469b0-580a-40c0-836a-77dac71cc600.jpeg

Kapittel 5

Utviklingstraumer og forebygging

files/cd73ae4f-8761-4c24-8a8a-b9c813d11289.jpeg

Kapittel 6

Praktisk handlingskompetanse i barnehagen i møte med barn som er utsatt for vold og overgrep

files/c83d81b4-676a-494f-bb49-2352c17af0b3.jpeg

Kapittel 7

Barnekonvensjonen

files/16145d20-a0ee-487f-91b7-b64e6de7ce18.jpeg

Kapittel 8

Hva sier lovverket

files/1fb91bc2-c353-4655-82f4-9ffdc513f093.jpeg

Kapittel 9

Ord på veien

Andre kunnskapsreiser basert på filmen Alt det jeg er

Kontakt oss for mer informasjon

This site is protected by ReCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.