Om oss bak Educational Storytelling

Educational Storytelling er utviklet av dokumentarfilmselskap Sant & Usant i samarbeid med flere partnere. På denne siden kan du lese mer om de som har bidratt.
files/5ed95c87-ee1f-4eae-8475-114aeddead53.jpeg
Vi tror på dokumentarfilmens kraft til å skape endring.
Sant & Usant
Emilie har fortalt sin historie fordi hun ønsker at voksne skal forstå hva som faktisk kan skje med barn. Med Educational Storytelling har vi funnet en metode som kan løfte Emilies stemme videre inn i skoleverket slik at hennes erfaringer kan treffe lærere, helsesykepleiere og barnehageansatte. 

Vår digitale kunnskapsreise om vold og seksuelle overgrep er unik i sin form og tilbyr en helt ny form for digital læring som lar fortellerkunst og fagkunnskap møtes, slik som teori og praksis møtes i en reell arbeidssituasjon. For å få til det har det vært et tett samarbeid mellom historiefortellere, fageksperter og spesialister fra lærer-fakultetet på universitet.
Har din kommune kompetanseheving av lærere som mål i sin handlingsplan i arbeidet mot vold og seksuelle overgrep?

Educational Storytelling er designet til å være et verktøy for kommuner i deres arbeid med å kompetanseheve sine lærere i henhold til krav fra Kunnskapsdepartementet. Når en kommune gjør verktøyet tilgjengelig for sine skoler/lærere, kan kommunen enkelt ta ut en rapport som viser hvor mange prosent av lærerne ved hver skole som har gjennomført kurset. På denne måten kan kommunen følg med på hvordan de ligger an i henhold til sine egne mål og enkelt følge opp hver enkelt skole.

Utvikling av Educational Storytelling som metode

files/2e3299f6-b597-46c9-abb1-ac1888208f84.jpeg
Tone Grøttjord-Glenne er står bak ideen til Educational Storytelling. Hun er utdannet film-regissør og har blant annet regi på filmen "Alt det jeg er". De siste to årene har hun jobbet med å utvikle Educational Storytelling.
files/ce38e25c-37f1-4b39-8f18-b69bd4e5b07f.jpeg
Emilie Andrea deler av sin historie fra virkeligheten for å bidra til å gi kunnskap til voksne som jobber med barn. Hun brenner for barn og unge sin rett til å bli sett og hørt. Hun er hovedpersonen i filmen "Alt det jeg er" og har vært viktig for at  Educational Storytelling har blitt til. Emilie Andrea har bidratt med sin stemme inn i kunnskapsreisen vold og seksuelle overgrep for lærere.
files/c94ad7dc-fbec-444f-b5c7-06fc0ef1246b.jpeg
Runi Børresen er førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har blant annet bygt opp studie Seksuelle overgrep i eit livsløpsperspektiv. Runi har vært en viktig bidragsyter til Educational Storytelling  med fagkunnskap, metodeutforming og et solid nettverk av fageksperter. Hun har også bidratt med innholdet til kunnskapsreisen Vold og seksuelle overgrep for lærere.
files/cdcde63c-990b-4308-8840-9059ab7d85fb.jpeg
Kyrre Lien er en etablert og prisbelønt freelance journalist som jobber med både foto, lyd, tekst og digital journalistikk. Kyrre bidratt med innspill til det visuelle fortellergrepet som brukes i Educational Storytelling. Han har også vært ansvarlig for foto, lyd og klipp av fag-intervjuene i Kunnskapsreisen vold og seksuelle overgrep for lærere.

Bidragsytere til innholdet i kunnskapsreisen vold og seksuelle overgrep for lærere

Kari H. Nordberg er emneansvarlig for samfunnsfag i grunnskolelærerutdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har tilpasset Kunnskapsreisen vold og seksuelle overgrep i henhold til kunnskapskravene om vold og seksuelle overgrep som er fastsatt i de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen.
Astrid Johanne Pettersen leder Statens barnehus i Oslo. Hun har fulgt prosessen rundt Kunnskapsreisen vold og seksuelle overgrep for lærere hele veien og har gitt viktige råd og innspill til innholdet. Astrid har også deltatt som fagekspert.
Kristin Oudmayer er en norsk forfatter, samfunnsdebattant og foredragsholder, som skriver om temaet mobbing og inkludering. Hun er ansatt i Unicef Norge, hvor hun er leder for prosjektet «Du kan være Den ene». Oudmayer har intervjuet alle fagekspertene som deltar i kunnskapsreisen vold og seksuelle overgrep  for lærere.

Her er en oversikt over alle samarbeidspartnere i Educational Storytelling

files/9b43f473-854a-464d-81fa-33b904bacdaa.png
files/afab97d9-1860-4bd9-94b8-2e48e7844bfa.png
files/71d2d0b9-492c-4126-9023-6780c28e0854.png
files/c5699f3d-b8a9-4515-8a12-89952581cb70.png
files/c08b2d0f-a6b0-4e27-87ca-854e449d27a7.png
files/d36cd88d-d364-4984-bd20-7977811fb639.png
files/10cabb65-07d2-406f-9138-43d63fa4b26c.png
files/cbb1a4da-0f76-4a41-9c97-1a3ea43f0751.png
files/0f06f1d4-377d-4913-b923-91fd31442f43.png
files/24fb26f9-a3fa-45d3-b35e-a4f0b0a08de2.png

Sant & Usant, Educational Storytelling
Niels Carlsens gate 16, 
1440 Drøbak