Vi tror på filmens kraft til å skape endring.
Educational Storytelling
En viktig del av EST-metoden er at innholdet for hver unike kunnskapsreise utarbeides i samarbeid med en nøye utvalgt og relevant arbeidsgruppe. Alle arbeidsgruppene består av målgruppen, fagpersoner, akademia og filmskaperne bak filmen som kunnskapsreisen bygger på. 
Under finner du informasjon om de ulike arbeidsgruppene.

Educational Storytelling - møt teamet

files/2aff89b2-847c-4446-8ec7-c8c2f41c6cdf.jpeg
Tone Grøttjord-Glenne er utdannet film-regissør og står bak ideen til Educational Storytelling. Tone har ledet arbeidet  med å utvikle plattformen Educational Storytelling og den helt nye metoden for digital læring, EST-metoden. Tone leder arbeidsgruppene for utvikling av nye kunnskapsreiser.

files/421bac74-e213-4274-afd7-5228be24b215.jpeg
Michael Brekke har nærmere 20 års fartstid innen utdanningssektoren ­– som lektor, rektor og direktør for skoledrift. Han har hovedfag i historie fra universitetet i Bergen, i tillegg til PPU og studier i prosjektledelse. Michael er ansatt som sjefsredaktør.
files/edb37c25-7f77-4f03-b0d9-52e21b6007f4.jpeg
Karoline Rypdal Ramberg har bachelor i dokumentarfilmregi fra Høgskolen i Lillehammer. Hun jobber med implementering av Alt det jeg er-prosjektet ut til arbeidsplasser og høyskoler, oppfølging av brukere, og innholdssiden til de ulike kunnskapsreisene i Educational Storytelling.

files/29eead1c-16c8-438d-87c4-6ccaee7094b7.jpeg
Kjetil Sørby er utdannet pedagog og har bakgrunn som lærer på barneskolen før han begynte med design, digital brukeropplevelse og markedsføring. Kjetil har vært fast konsulent for plattformens struktur og for den pedagogiske kommunikasjonen av innholdet.
files/41bd2769-e11a-4eeb-bbe2-44a44217d278.jpeg
Kim Ellefsen står for programmeringen og designet for plattformen. Han har jobber i PHP, My SQL og Java script med Laravel og Vue/Reackt. Kim har jobbet på prosjektet i to år som programmerer og designer.

Bidragsytere til kunnskapsreisen Alt det jeg er for lærere

Flere har bidratt inn som fagpersoner i denne Kunnskapsreisen. Vi vil takke Runi Børresen, Kari H. Nordberg, Astrid Johanne Pettersen, Kristin Oudmayer, Elin Saga Kjørholt, Anne Bitsch, Jon-Håkon Schultz, Line Jenssen, Kjersti Draugedalen, Anne Moen og Marianne Støle-Nilsen for at dere har delt raust av deres kunnskap og erfaring. 
files/a52c17ac-afc2-4d30-9d92-993e3a1805fd.jpeg
Kari H. Nordberg er emneansvarlig for samfunnsfag i grunnskolelærerutdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har tilpasset Kunnskapsreisen vold og seksuelle overgrep i henhold til kunnskapskravene om vold og seksuelle overgrep som er fastsatt i de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen.
files/a3207eed-dac7-4d6a-a31a-a1936ac7f220.jpeg
Astrid Johanne Pettersen leder Statens Barnehus i Oslo. Hun har fulgt prosessen rundt Kunnskapsreisen vold og seksuelle overgrep for lærere hele veien og har gitt viktige råd og innspill til innholdet. Astrid har også deltatt som fagekspert.
files/0c5baec0-9505-4a70-bf84-b67b9299bb7a.jpeg
Kristin Oudmayer er en norsk forfatter, samfunnsdebattant og foredragsholder, som skriver om temaet mobbing og inkludering. Hun er ansatt i Unicef Norge, hvor hun er leder for prosjektet «Du kan være Den Ene». Oudmayer har intervjuet alle fagekspertene som deltar i kunnskapsreisen vold og seksuelle overgrep for lærere.
files/2b07253b-683f-4dd3-8bcd-f125cd60ab01.png
Runi Børresen er førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har blant annet bygd opp studiet Seksuelle overgrep i eit livsløpsperspektiv. Runi har vært en viktig bidragsyter til Educational Storytelling med fagkunnskap, metodeutforming og et solid nettverk av fageksperter. 
files/c3e658fa-c5d0-4d9d-a249-5ed33f837269.jpeg
Emilie Andrea Franklin Dahl deler av sin historie fra virkeligheten for å bidra til å gi kunnskap til voksne som jobber med barn. Hun brenner for barn og unges rett til å bli sett og hørt. Hun er hovedpersonen i filmen "Alt det jeg er" og har vært viktig for at Educational Storytelling har blitt til. Emilie har bidratt inn i alle kunnskapsreisene for ALt det jeg er med innspill og råd.

Bidragsytere til kunnskapsreisen Alt det jeg er for tannhelsepersonell

Flere har bidratt inn med fagkunnskap inn i denne kunnskapsreisen. Takk til Linda Lundsbakken fra Høgsolen i Innlandet for at du etterspurte en kunnskapsreise for tannhelsepersonell og satte toget i gang. Vi vil takke Anne Rønneberg, Ingfrid Vaksdal Brattabø, Margrethe Vika og Maren Lillehaug for at dere har delt raust av deres kunnskap og erfaring.
files/02c8e1b5-2367-4a26-bf1f-a9ee1f372358.jpeg
Ingfrid Vaksdal Brattabø er tannpleier og Ph.d., hun har skrevet doktorgradsavhandlingen «Detection of child maltreatment, the role of dental health personnel». Hun er forsker ved Tannhelsetjenesten kompetansesenter Vestland (TKVestland) og leder det tverrfaglige forskningsprosjektet Barn i risiko og oral helse. Brattabø har sittet i arbeidsgruppen til Kunnskapsreisen for tannhelsepersonell.
files/d896a0f1-9213-4c9c-bd54-b8abfdbba6f7.jpeg
Karin G. Berge er tannlege ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland (TKVestland) og har lang erfaring med traumesensitiv behandling. Hun utfører også tannhelseundersøkelser ved Statens barnehus i Bergen. Hun er forsker ved TKVestland og jobber med det tverrfaglige forskningsprosjektet Barn i risiko og oral helse. 
Karin har sittet i arbeidsgruppen til Kunnskapsreisen for tannhelsepersonell.
files/f4eb0d26-b9a3-4950-af50-26ad915162f5.jpeg
Emilie Andrea Franklin Dahl deler av sin historie fra virkeligheten for å bidra til å gi kunnskap til voksne som jobber med barn. Hun brenner for barn og unges rett til å bli sett og hørt. Hun er hovedpersonen i filmen "Alt det jeg er" og har vært viktig for at Educational Storytelling har blitt til. Emilie har bidratt inn i alle kunnskapsreisene med innspill og råd.

Bidragsytere til kunnskapsreisen Alt det jeg er for NAV-veiledere

Flere har bidratt inn som fagpersoner i denne kunnskapsreisen. Vi vil takke Emilie, Lars Tore, Anje Theigler, Elin Hotvedt, Berit Bergheim og Cathrine Abrahamsen for at dere har delt raust av deres  kunnskap og erfaring. 
files/ddd34ed8-b17b-4e2b-b98e-ddbba11f549b.jpeg
Geir Wigtil  er utdannet psykiatrisk sykepleier, er kognitiv og metakognitiv terapeut, og jobber som fagleder for NAV Senter for jobbmestring Vestfold og Telemark. Han er foredragsholder, forfatter av boken «Hvordan gi litt mer f*en», og driver en podcast om livsmestring sammen med komiker Tommy Steine. Wigtil har intervjuet alle fagekspertene som deltar i kunnskapsreisen "Pilotprosjekt: Gode brukermøter i NAV - Alt det jeg er".
files/c8e44fb7-42d9-474d-bb81-9b024cea6423.jpeg
Per Inge Langeng er utdannet Cand.polit sosialt arbeid og har tidligere arbeidet ved sosialtjenesten i Bærum, Høgskolen i Oslo og Akershus (i dag OsloMet), Helse og sosialdepartementet og Helse- og sosialdirektoratet. Ansatt i Arbeids- og velferdsdirektoratet siden 2008 og bekledd ulike roller som både leder, prosjektleder og seniorrådgiver. Var operativt ansvarlig for innføring av Kvalifiseringsprogrammet perioden 2007 - 2011. Langeng er i dag prosjektleder for Økt kompetanse i NAV der læringsverktøyet «Alt det jeg er» er et sentralt tiltak på kjerneområdet veiledningskompetanse.
files/e8047539-5bfe-4024-8e37-1b82c738f25f.jpeg
Sunniva Pallin er utdannet sosionom og har videreutdanning i ledelse og i veiledning. Jobber for tiden  i prosjekt Økt kompetanse i Arbeids-og velferdsdirektoratet. Har i flere år jobbet mye med fagområder som arbeid og psykisk helse og kollega- og gruppeveiledning. Pallin har bidratt inn i denne Kunnskapsreisen med gode innspill og fagkunnskap.
files/45085de7-fe56-4371-8b31-c3390dab60b4.jpeg
Lene Grønset er utdannet sosionom, med videreutdanning innen veiledning. Hun jobber som seniorrådgiver på Arbeids- og velferdsdirektoratet, og har tidligere jobbet mange år som veileder og fagrådgiver på NAV Horten og NAV Andebu. Grønset har bidratt inn i denne Kunnskapsreisen med gode innspill og fagkunnskap.
files/c884d2a6-6851-448e-98b9-50cd88f1062b.jpeg
Ole Petter Gravningen er utdannet innenfor økonomi og ledelse og har jobbet som leder i NAV, i 5 ulike kommuner og NAV kontor, siden 2006. Han er nå NAV-leder i Sandefjord hvor deler av filmen «Alt deg jeg er» har blitt spilt inn. Han har vært bidragsyter inn i NAV for å få realisert denne kunnskapsreisen, og er svært opptatt av kvaliteten i brukermøtene i NAV.
files/c3e658fa-c5d0-4d9d-a249-5ed33f837269.jpeg
Emilie Andrea Franklin Dahl deler av sin historie fra virkeligheten for å bidra til å gi kunnskap til voksne som jobber med barn. Hun brenner for barn og unges rett til å bli sett og hørt. Hun er hovedpersonen i filmen "Alt det jeg er" og har vært viktig for at Educational Storytelling har blitt til. Emilie har bidratt inn i alle kunnskapsreisene med innspill og råd.

Bidragsytere til kunnskapsreisen Alt det jeg er for barnehageansatte

Flere har bidratt inn som fagpersoner i denne Kunnskapsreisen. Vi vil takke  Kristin Oudmayer, Tove Smeby Vassjø, Ane H. Simonsen og Charlotte Johannsessen for at dere har delt raust av deres kunnskap og erfaring. 
files/d9fd1a26-d540-41b2-9f89-ebfc61da9f55.jpeg
Ane Heiberg Simonsen er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun jobber ved RVTS øst med å formidle kunnskap om konsekvenser av vold og overgrep mot barn og hvordan vi kan bruke den kunnskapen til å forebygge traumer og videre belastninger. Før dette har hun jobbet i mange år med barn og unge i ulike tjenester som barnevern, psykisk helsevern, barnehus og Alternativ til vold. Ane har også deltatt som fagekspert og gitt gode innspill i denne kunnskapsreisen. 
files/37477ae5-0020-45ae-8fd2-36abd4f959dc.jpeg
Charlotte Johannessen er førstelektor ved barnehagelærerutdanningen, OsloMet Storbyuniversitetet, og er spesialrådgiver hos RVTS øst som jobber med snakkemedbarn.no. Hun er utdannet cand.polit med hovedfag i pedagogikk. Hennes publikasjoner, forsknings- og utviklingsarbeid er rettet mot små barn i risikosituasjoner, tverrfaglig samarbeid og utvikling av personalets relasjonskompetanse. Hun har bred erfaring fra barnehagefeltet gjennom arbeid i PPT, kurs, videreutdanninger og kompetansehevingsprosjekter. Charlotte har også deltatt som fagekspert og gitt gode innspill i denne kunnskapsreisen. 
files/52a6ef02-7993-417b-a81c-74986be1da44.png
Ringerike kommune ved Tove Smeby Vassjø og Nils Julius Olsen har tatt initiativ til å lage en kunnskapsreise for ansatte i barnehager. I samarbeid med ansatte i Tyristrand barnehage har Ringerike også bidratt med pilotering og ferdigstilling av kunnskapsreisen.

Bidragsytere til kunnskapsreisen Kampen om Narvik

Flere har bidratt inn i denne kunnskapsreisen. Vi vil takke Erik Skjoldbjærg, Kristine Hartgen, Carl Martin Eggesbø, Ann Kristin Kristensen for at dere har delt raust av deres kunnskap og erfaring. 

Arbeidsgruppen for kunnskapsreisen for Kampen om Narvik har bestått av:
files/d60c44c9-d053-4bc2-a66f-af7ca7b019a8.jpeg
Lektor Lars Audun Bråten har jobbet som lektor og lærer ved Mailand vgs siden 2009. Han underviser i fagene mediesamfunnet, engelsk, religion og etikk og samfunnskunnskap. Han har tatt hovedfag i medievitenskap ved UiO 2005 og har jobbet som filmkritiker i Klassekampen i flere år. Lars Audun er en aktiv skribent om ulike samfunnsperspektiver.
files/7e42269b-a84c-4f8f-ab52-f090f894f906.jpeg
Ann Kristin Kristensen  er leder av pedagogisk avdeling ved Narviksenteret, det nordligste av de sju freds- og menneskerettighetssentrene i Norge. Her jobber hun med formidling av krigshistorie fra andre verdenskrig, og snakker ofte til barn og unge om krigshandlingene og okkupasjonstiden i Nord-Norge. I tillegg er hun opptatt av å trekke linjene fra andre verdenskrig og opp til vår tid – hva kan vi lære fra andre verdenskrig som er viktig for oss å reflektere over i dag? Favorittfilmen hennes er «The Pianist».
files/54cb3447-c687-42c8-a632-3789f3b2a315.jpeg
Live Bonnevie er en av produsentene bak «Kampen om Narvik». Hun jobber i Nordisk Film, som står bak filmer som «Kon-Tiki» og «Den 12. mann». Ved siden av jobben er Live forfatter, driver en podkast om hester og hun har vært på flere turnéer med Den kulturelle skolesekken for å snakke om fortellinger og filmmagi. Favorittfilmen hennes er «The Godfather».

Bidragsytere til kunnskapsreisen Danning gjennom vennskap og lek for barnhageansatte

Flere har bidratt inn som fagpersoner i denne Kunnskapsreisen. Vi vil takke Birgitte Fjørtoft, Geir Aaserud, Linda Martinsen og Gunhild Westhagen Magnor for at dere har delt raust av deres kunnskap og erfaring.

Arbeidsgruppen for kunnskapsreisen for Danning gjennom vennskap og lek har bestått av:
files/0378b1f1-8fef-44cc-8e6b-1871f2b6278c.jpeg
Birgitte Fjørtoft er utdannet barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk. Hun jobber som barnehagelærer og redaktør for tidsskriftet Barnehagefolk. Birgitte har også skrevet flere bøker om barnehagefeltet. Fjørtoft har bidratt med gode faglige innspill og har intervjuet alle fagekspertene som deltar i kunnskapsreisen: Danning gjennom vennskap og lek for barnehageansatte.
files/9f6ea4ac-b80b-4197-a225-843096d5b431.jpeg
Geir Aaserud er Høyskolelektor i barnehagepedagogikk med mange års erfaring i fra barnehagen. Han underviser i barnehagelærerutdanningen og holder på med doktorgrad om barnehagelærernes erfaringsprosesser. Aaserud sine forsknings interesser er; profesjonsutvikling, barnehagelærerutdanning, barnehagehistorie, narrative studier og pedagogisk filosofi. Aaserud har bidratt som fagekspert i Kunnskapsreisen danning gjennom vennskap og lek.
files/b2469d0d-cf29-404d-a7c7-3f7969f6833f.jpeg
Linda Martinsen er styrer i Solgry Frelsesarmeens barnehage i Drøbak, og har 21 års arbeidserfaring i barnehage, hvor hun har jobbet 12 år som Pedagogisk leder. Barnehagens visjon er: "VENNSKAP OG MESTRING I BARNDOMMENS KLATRESTATIV". Martinsen er utdannet barnehagelærer med master i veiledning.  Hun har bidratt som som fagekspert i Kunnskapsreisen danning gjennom vennskap og lek.
files/0f4645fd-ebb0-4154-88c8-d4344faf8108.jpeg
Gunhild Westhagen Magnor er regissør, fotograf og manusforfatter. Hun studerte ved The Surrey Institute of Art & Design i England. Magnor begynte å lage filmer på 1990-tallet og har regissert en rekke prisvinnende dokumentarer og -serier, blant annet: Optimistene (2013), Oppfinneren (2016), Et lite Stykke Thailand (2011, 2008), Karanba (2010) Kaninkongen (2007) og Vinger under vann (2005). Magnor er regissøren bak filmen Store små mennesker som Kunnskapsreisen danning gjennom vennskap og lek er bygget på.

Her er en oversikt over alle samarbeidspartnere i Educational Storytelling

files/9b43f473-854a-464d-81fa-33b904bacdaa.png
files/afab97d9-1860-4bd9-94b8-2e48e7844bfa.png
files/71d2d0b9-492c-4126-9023-6780c28e0854.png
files/c5699f3d-b8a9-4515-8a12-89952581cb70.png
files/c08b2d0f-a6b0-4e27-87ca-854e449d27a7.png
files/d36cd88d-d364-4984-bd20-7977811fb639.png
files/10cabb65-07d2-406f-9138-43d63fa4b26c.png
files/cbb1a4da-0f76-4a41-9c97-1a3ea43f0751.png
files/0f06f1d4-377d-4913-b923-91fd31442f43.png
files/e6ea2019-7f32-49f9-b19f-f9ff6519ff22.png
files/288afb68-85d0-4c21-a3f2-e9b5bfe00166.png
files/fa747eda-c44f-47dc-9cfb-5e04386892c5.png
files/e656e455-e515-4dd0-842c-5ae4d8a83e0c.jpeg
files/7d1654d0-c1ed-4f44-bb61-1f15bc61b4af.png
files/06f15474-de8b-4286-9407-f469d548e232.png
files/6b301c79-427f-4ba0-b80a-9e5f3cb26440.jpeg
files/59fb0fd5-a06c-4b0f-9e5e-3361d92225e1.png
files/10d2ae5a-b925-4807-a2bc-83f0193f0d64.jpeg
files/20907824-41d5-4d15-83fd-879a8aa90a25.jpeg
files/746d5d28-4071-4edc-9533-3d0791f32a32.jpeg
files/9b7ba119-7afe-4afa-80a1-9bad5bf50b7c.jpeg
files/a3da04d8-6fde-404b-a68c-496718b2aba1.jpeg
files/24fb26f9-a3fa-45d3-b35e-a4f0b0a08de2.png

Educational storytelling Forlag og film
Niels Carlsens gate 16, 
1440 Drøbak
+47 48268634
files/87f505f7-16c3-43c4-910b-5b8890051117.png