Educational Storytelling

Educational Storytelling tilbyr en ny form for e-læring der teoretisk kunnskap knyttes nært opp til en historie fra virkeligheten slik teori møter praksis i arbeidslivet. Metoden ble til under arbeidet med dokumentarfilmen "Alt det jeg er".

files/864b8b54-d8dd-4c6c-80c8-fa0dec3900c8.jpeg
Jeg ønsker å være en stemme for andre unge og en wake-up call for voksne slik at de kan forstå hva som faktisk kan skje med barn.
Emilie
I snitt tar det 17 år før folk klarer å snakke om overgrepene de har vært utsatt for. De fleste som forteller sin historie er godt voksne. «Alt det jeg er» forteller for første gang om hvordan det er å leve med traumer fra seksuelle overgrep i barndommen, sett utelukkende fra perspektivet til en ung person

I Educational Storytelling blir du kjent med Emilie og du får høre hennes fortelling fra da hun gikk på barneskolen og fra hennes liv som ung voksen. Den personlige fortellingen guider deg gjennom 7 ulike kapitler og i hvert kapittel finner du intervju med kjente fageksperter, lenker til ressurser og artikler og refleksjonsoppgaver. Alt er skreddersydd for deg som er lærer eller jobber i barnehage.
I tillegg til at du blir kjent med Emilie Andrea får du møte fagpersoner som deler av sin kunnskap via videointervju; Astrid Johanne Pettersen, Anne Bitsch, Jon-Håkon Schultz, Line Jenssen, Kjersti Draugedalen og Marianne Støle Nilsen.
Emilies lærer fra barneskolen skulle ønske at hun hadde hat de verktøyene hun hadde trengt for å se, tro og handle. Nå formidler hun sine erfaringer i Educational Storytelling i et nært og åpent intervju.
Jeg tenker jo at mine erfaringer kan hjelpe andre lærere og studenter til å kanskje oppdage overgrep litt tidligere. 
Anne
Emilies lærer fra barneskolen

Krav til kunnskap fra Kunnskapsdepartementet

I 2016 endret Kunnskapsdepartementet rammeplanene for lærerutdanningen. Det er nå et krav at lærerstudenter og barnehagelærerstudenter skal ha nødvendig kunnskap om vold og seksuelle overgrep. Med Educational Storytelling har vi skapt et verktøy som gir STUDENER og LÆRERE denne kunnskapen.

§ 2.Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal etter fullført grunnskolelærerutdanning ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn, gjeldende lovverk og barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter
Kandidaten kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser.


files/7dc32ef0-e495-47f9-b7a3-769162d800c0.jpeg
Dette viser bredden av konsekvenser for et ungt menneske som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Den inngripen det har i hennes utvikling både følelsesmessig og kognitivt, viser hvilken skade som blir påført både kropp, hjerte og sjel. Det rørte meg dypt og fikk meg til å se enda klarer hvor avgjørende det er at alle voksne som jobber med barn og unge har kunnskap om hva man skal gjøre når man oppdager eller mistenker at et barn er utsatt for vold og overgrep.
Kjersti M. Finsrud, helsesykepleier
Frogn kommune / Drøbak Montessori
Vi har en plan for brannvern, førstehjelp og livredning som vi er pålagt å følge opp hvert år og ofte med kurs. Men vi gjør aldri noe fast rundt dette tema (vold og seksuelle overgrep). Jeg tenker at dette må inn i et årshjul.
Borge Bringsvær
Lærer / Drøbak Montessori