files/ea155c28-50b7-49c2-856b-85eabe781112.jpeg

GUNDA

Dyrevelferd angår alle

Kunnskapsreisen bygger på filmen GUNDA og gir elevene kunnskap  i fagene samfunnsfag, krle og naturfag. Som en rød tråd gjennom kunnskapsreisen ligger det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling.  Elevene får møte filmarbeidere, men også enn bonde som er opptatt av dyreadferd og dyrevelferd. Elevene vil møte på tekster, bilder, lydfiler, relevante artikler og spennende oppgaver.  Målet er å gi elevene et univers for kritisk tenkning, diskusjon og dybde. 
files/8931e1f9-86b0-4bdc-8d9b-d71e1f27073d.tiff

Elever på ungdomskolen

Gjelder for din skole ut skoleåret 2021/22

Kontakt oss

Kunnskapsreisen inneholder

files/8931e1f9-86b0-4bdc-8d9b-d71e1f27073d.tiff

Klipp fra filmen Gunda

files/ea155c28-50b7-49c2-856b-85eabe781112.jpeg

Fagstoff tilpasset den nye lærerplanen

files/67b5cef4-99f4-49ae-8729-ab0c27e98918.jpeg

Intervju med filmfotografen og bonden

files/650def42-3841-4183-afbb-d36a10e4061f.jpeg

Spennende oppgaver

files/a869d00c-8e9e-47a9-9bd2-2ef7fc93bc37.jpeg

Enkel innlogging med FEIDE

Kapitler i kunnskapsreisen

files/6fbe46df-9bac-4740-84f9-8e4d9e640ce8.jpeg

Kapittel 1

Møt Gunda

files/ea155c28-50b7-49c2-856b-85eabe781112.jpeg

Kapittel 2

Dyreadferd og dyrevelferd

files/67b5cef4-99f4-49ae-8729-ab0c27e98918.jpeg

Kapittel 3

Møt filmfotografen