Digital kunnskapsreise for lærere

Utviklet i samarbeid med USN, Statens barnehus i Oslo og UNICEF.

Kunnskapsreisen og filmen Alt det jeg er, gir kunnskap, refleksjon og handlingskompetanse innen profesjonsetikk, barnekonvensjonen, traumeforståelse, tilrettelagt undervisning, lærerens handlingsrom og seksualitetsundervisning.
Digital kunnskapsreise for lærere
TEMA: VOLD OG OVERGREP MOT BARN
CTA description
Kontakt oss

Kurset inneholder

  • Inkluderer filmen Alt det jeg er
  • Emilies erfaringer fra barneskolen
  • Fagintervju med anerkjente fageksperter
  • Video-intervju med Emilies lærer fra barneskolen
  • Lenker til kjente resurser
  • Refleksjonsspørsmål

Ønsker du tilgang på vegne av en institusjon eller organisasjon? Ta kontakt

I 2016 endret Kunnskapsdepartementet rammeplanene for lærerutdanningen. Det er nå et krav at lærere skal ha nødvendig kunnskap om vold og seksuelle overgrep. 
Denne kunnskapsreisen  bygger på en historie fra virkeligheten fortalt av Emilie gjennom dokumentarfilmen Alt det jeg er. Relevant fagkunnskap utarbeidet av solide fagpersoner formidles sammen med refleksjonsoppgaver, intervju med fageksperter, lenker til resurser osv.

Kunnskapsreisen kan i fellesskap på for eksempel en fagdag. Innholdet kan også deles opp og gjennomføres delvis individuelt.

I tillegg til at du blir kjent med Emilie får du møte fagpersoner som deler av sin kunnskap via videointervju; Astrid Johanne Pettersen, Anne Bitsch, Jon-Håkon Schultz, Elin Saga Kjørholt, Line Jenssen, Kjersti Draugedalen og Marianne Støle Nilsen.

Kontakt oss for mer informasjon!

This site is protected by ReCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.