For barnehagestudenter

Gjennom kurset for barnehagelærerutdanningen, blir du kjent med Emilie og du får høre hennes fortelling fra da hun gikk på barneskolen og fra hennes liv som ung voksen. Den personlige fortellingen guider deg gjennom 6 ulike kapitler og i hvert kapittel finner du intervju med kjente fageksperter, lenker til ressurser og artikler og refleksjonsoppgaver. Alt er skreddersydd for deg som skal utdanne deg til å jobbe i barnehage. 
For barnehagestudenter
FILMVISNING OG KUNNSKAPSREISE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN 
Ta kontakt med oss
Kontakt oss

Kurset inneholder

  • Digital tilgang til filmen Alt det jeg er (75 minutter)
  • Tilgang til kunnskapsreisen for barnehagepersonell (3-4 timer)
  • Enkel pålogging på egne device
  • Brukervennlig admin-system for emneansvarlig og veiledere


Ønsker du tilgang på vegne av en institusjon eller organisasjon? Ta kontakt

Det er et krav fra Kunnskapsdepartementet om at de som jobber i barnehager skal ha nødvendig kunnskap om vold og seksuelle overgrep. Med Educational Storytelling har vi skapt et verktøy som gir kommuner og barnehager mulighet til kompetanseheve seg på en brukervennlig og pedagogisk måte. Kurset kommer med en administrasjons-side som gir skolen eller leder mulighet til å følge med på progresjonen til hver enkelt student.

Med Emilies historie som en rød tråd guider kurset deg gjennom barns mulighet til å bli hørt, barnekonvensjonen, traumeforståelse og Statens barnehus. Kurset gjennomføres individuelt og tar ca 3-4 timer. Det er utarbeidet refleksjons-spørsmål til hvert kapittel som studentene kan diskutere i felleskap på for eksempel.


I tillegg til at du blir kjent med Emilie Andrea får du møte fagpersoner som deler av sin kunnskap via videointervju; Astrid Johanne Pettersen, Jon-Håkon Schultz og Elin Saga Kjørholt.

Emilies lærer fra barneskolen skulle ønske at hun hadde hatt de verktøyene hun hadde trengt for å se, tro og handle. Nå formidler hun sine erfaringer i Educational Storytelling i et nært og åpent intervju.

Universitet og høyskoler som kjøper tilgang til filmen får gratis tilgang til kunnskapsreisen for barnehagepersonell.

Ta gjerne kontakt for mere informasjonKontakt oss for mer informasjon!

This site is protected by ReCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.