For lærerstudenter

Gjennom kurset blir du kjent med Emilie og du får høre hennes fortelling fra da hun gikk på barneskolen og fra hennes liv som ung voksen. Den personlige fortellingen guider deg gjennom 7 ulike kapitler og i hvert kapittel finner du intervju med kjente fageksperter, lenker til ressurser og artikler og refleksjonsoppgaver. Alt er skreddersydd for deg som utdanner deg til lærer.
For lærerstudenter
Filmvisning og kunnskapsreise for lærerstudenter
Kontakt oss

Kurset inneholder

  • Digital tilgang til filmen Alt det jeg er (75 minutter)
  • Tilgang til kunnskapsreisen for lærere (3-4 timer)
  • Enkel pålogging på egne device
  • Brukervennlig admin-system for emneansvarlig og veiledere


Ønsker du tilgang på vegne av en institusjon eller organisasjon? Ta kontakt

I 2016 endret Kunnskapsdepartementet rammeplanene for lærerutdanningen. Det er nå et krav at lærerstudenter og barnehagelærerstudenter skal ha nødvendig kunnskap om vold og seksuelle overgrep. Sammen med Emilie, universitetet i sørøst-Norge, Statens barnehus i Oslo og UNICEF har vi skapt et verktøy som gir studentene denne kunnskapen. Universitet og høyskoler som kjøper tilgang til filmen får gratis tilgang til kunnskapsreisen for lærere. På hjemmesiden til Alt det jeg er kan du lese mer om hvordan Alt det jeg er kan brukes som en del av undervisningen. Trykk her.

Med Emilies historie som en rød tråd guider kurset deg gjennom profesjonsetikk, barnekonvensjonen, traumeforståelse, tilrettelagt undervisning, lærerens handlingsrom, Statens barnehus og seksualitetsundervisning. Kurset gjennomføres individuelt og tar ca 3-4 timer.

I tillegg til at du blir kjent med Emilie Andrea får du møte fagpersoner som deler av sin kunnskap via videointervju; Astrid Johanne Pettersen, Anne Bitsch, Jon-Håkon Schultz, Elin Saga Kjørholt, Line Jenssen, Kjersti Draugedalen og Marianne Støle Nilsen.

Emilies lærer fra barneskolen skulle ønske at hun hadde hatt de verktøyene hun hadde trengt for å se, tro og handle. Nå formidler hun sine erfaringer i Educational Storytelling i et nært og åpent intervju.

Kontakt oss for mer informasjon!