For lærerstudenter

Utviklet i samarbeid med UNICEF og Statens barnehus i Oslo og USN.
For lærerstudenter
TEMA: VOLD OG OVERGREP MOT BARN
Kontakt oss

Kurset inneholder

  • Inkluderer filmen Alt det jeg er
  • Innblikk i Emilies erfaringer fra barneskolen
  • Fagintervju med anerkjente fageksperter
  • Video-intervju med Emilies lærer fra barneskolen
  • Lenker til kjente resurser
  • Refleksjonsspørsmål


Ønsker du tilgang på vegne av en institusjon eller organisasjon? Ta kontakt

I 2016 endret Kunnskapsdepartementet rammeplanene for lærerutdanningen. Det er nå et krav at lærerstudenter og barnehagelærerstudenter skal ha nødvendig kunnskap om vold og seksuelle overgrep. Sammen med Emilie, universitetet i sørøst-Norge, Statens barnehus i Oslo og UNICEF har vi skapt et verktøy som gir studentene denne kunnskapen.

Med Emilies historie som en rød tråd guider kurset deg gjennom profesjonsetikk, barnekonvensjonen, traumeforståelse, tilrettelagt undervisning, lærerens handlingsrom, Statens barnehus og seksualitetsundervisning. Kurset kan gjennomføres individuelt eller i fellesundervisning.

I tillegg til at du blir kjent med Emilie får du møte fagpersoner som deler av sin kunnskap via videointervju; Astrid Johanne Pettersen, Anne Bitsch, Jon-Håkon Schultz, Elin Saga Kjørholt, Line Jenssen, Kjersti Draugedalen og Marianne Støle Nilsen.

Kontakt oss for mer informasjon!

This site is protected by ReCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.