Kunnskapsreisen Alt det jeg er


Innholdet er utviklet av Kari H. Nordberg og Runi Børresen ved USN, Rona ved Smiso i OSlo, Kristin Oudmayer ved UNICEF og Astrid Johanne Pettersen ved Statens Barnehus i Oslo og Educational storytelling ved Karoline Rypdal Ramberg og Tone Grøttjord-Glenne.
Kunnskapsreisen Alt det jeg er
Tilgjengelig for ungdomskolen
Enkel innlogging via Feide
Kontakt oss

Kurset inneholder

  • Den Amanda-nominerte filmen Alt det jeg er
  • Emilies erfaringer fra barneskolen
  • Fagintervju med anerkjente fageksperter
  • Intervju med Emilies lærer fra barneskolen
  • Lenker til kjente resurser
  • Relevante refleksjonsspørsmål


Ønsker du tilgang på vegne av en institusjon eller organisasjon? Ta kontakt

Filmen Alt det jeg er, er inkludert i kunnskapsreisen


Kunnskapsreisen bygger på filmen Alt det jeg er og gir elevene kunnskap  i fagene samfunnsfag og livsmestring. Målet er å gi elevene et univers for kritisk tenkning, diskusjon og dybde. 

Emilie ble seksuelt misbrukt fra hun var 6 til 12 år av sin stefar, som ble dømt for overgrepene. Etter fem år i barnevernet kommer Emilie hjem til sin mor og tre yngre søsken. Filmen følger henne fra hun er 18 til 20 år og viser hvor viktig det er for Emilie å stå frem med sin historie, og hvor vanskelig det er for samfunnet å ta imot henne. Greier hun å konfrontere sin mor og bryte familiens mørke hemmelighet, slik at de sammen kan fortelle hennes stesøsken hvorfor deres far er i fengsel? ALT DET JEG ER viser for første gang konsekvenser av seksuelle overgrep fra barndommen sett utelukkende gjennom øynene til et ungt menneske. Dette er historien om en usedvanlig modig ung kvinne på vei til forsoning.