Kunnskapsreisen Kampen om Narvik

Et digitalt læringsverktøy utviklet for elever på 3. trinn VGS.

Innholdet er utviklet av lektor Lars Audun Bråten, leder av pedagogisk avdeling ved Narviksenteret, Ann Kristin Kristensen, produsent bak filmen Live Bonnevie og Educational storytelling ved Karoline Rypdal Ramberg og Tone Grøttjord-Glenne.

Kunnskapsreisen Kampen om Narvik
Tilgjengelig for VGS
Kjøp tilgang til kunnskapsreisen nå
Kontakt oss

Kurset inneholder

  • 5 spennende kapitler
  • Klipp fra filmen Kampen om Narvik
  • Intervju med regissør, skuespillere og forsvarssjefen
  • Digitalt besøk hos Narviksenteret
  • Oppgaveark og dybdeoppgaver 
  • Intuitivt og brukervennlig
  • innlogging via FEIDEØnsker du tilgang på vegne av en institusjon eller organisasjon? Ta kontakt

Filmen Kampen om Narvik er tilgjengelig som skolekino over hele landet fra 10. januar. Kunnskapsreisen kjøpes som et tillegg til kinobillettene.


Kunnskapsreisen bygger på filmen Kampen om Narvik og gir elevene kunnskap  i fagene norsk, historie, religion og etikk, mediefag og politikk og menneskerettigheter. Som en rød tråd gjennom hele reisen ligger Demokrati og medborgerskap. Elevene får møte filmskapere og skuespillere, men også tidsvitner som deltok i fjellkrigen i Narvik. De vil møte på tekster, bilder, lydfiler, relevante artikler og spennende oppgaver. Målet er å gi elevene et univers for kritisk tenkning, diskusjon og dybde. 

kapittel 1: hva skjedde egentlig i Norge før 2. verdenskrig brøt ut?
kapittel 2: hvordan brukes fortiden av ulike aktører i dag?
kapittel 3: fiksjon versus virkelighet
kapittel 4: regler i krig og grunnlagsetikk
kapittel 5: på flukt fra krig og hvordan vi kan bidra til fred