FILM SOM LÆRINGSVERKTØY FOR HØYERE UTDANNING

Vi gir deg kritikerroste filmer i kombinasjon med skreddersydd fagkunnskap i våre digitale kunnskapsreiser

Kunnskapsreisene våre er utviklet i samarbeid med relevante målgrupper, akademia og solide fagmiljø slik at innholdet gir maksimalt læringsutbytte.


Alle kunnskapsreisene er laget i tett samarbeid med unike arbeidsgrupper slik at innholdet skreddersyes til spesifikke fag og læringsmål.

Vi ønsker å ta dere med på en kunnskapsreise som er vakker, intuitiv og inspirerende og der innholdet gir solid kunnskap, handlingskompetanse og refleksjon. 


Bli bedre kjent med våre kunnskapsreiser for universitet og høyskoler

For barnehagestudenter

For barnehagestudenter

TEMA: VOLD OG OVERGREP MOT BARN

Utviklet i samarbeid med Ringerike kommune, UNICEF og RVTS øst og USN.

kunnskapsreisen gir en god inngang til å avdekke vold og overgrep samt nødvendig handlingskompetanse og forståelse for å jobbe med traumeutsatte barn i barnehagen.
For tannhelsestudenter

For tannhelsestudenter

TEMA: VOLD OG OVERGREP MOT BARN

Utviklet i samarbeid med Tannhelsetjenesten kompetansesenter Vestland, Vestlandet fylketskommune og Statens barnehus i Bergen.

Kunnskapsreisen gir en god inngang til å sette traumesensitiv behandling på agendaen blant studenter som ønsker å jobbe som tannhelsepersonell. I tillegg til filmen får du tilgang til refleksjonsoppgaver og ekstramaterialet fra filmopptakene.