VÅRE KUNNSKAPSREISER

Kunnskapsreisene våre er utviklet for kompetanseheving og læring for ansatte i offentlig og privat sektor og for høyskoler og universitet. Med en unik pedagogisk metode kombinerer vi faglig innhold med en historie fra virkeligheten. Det faglige innholdet er utviklet i samarbeid med solide fagmiljø knyttet til den aktuelle sektoren, slik at kunnskapen møter deres unike kompetansemål. Savner du en kunnskapsreise for din sektor/utdannelse? Ta gjerne kontakt med oss.

Kunnskapsreiser knyttet til ALT DET JEG ER

Digital kunnskapsreise for lærere

Digital kunnskapsreise for lærere

TEMA: VOLD OG OVERGREP MOT BARN

Utviklet i samarbeid med USN, Statens barnehus i Oslo og UNICEF.

Kunnskapsreisen og filmen Alt det jeg er, gir kunnskap, refleksjon og handlingskompetanse innen profesjonsetikk, barnekonvensjonen, traumeforståelse, tilrettelagt undervisning, lærerens handlingsrom og seksualitetsundervisning.
Digital kunnskapsreise for tannhelsepersonell

Digital kunnskapsreise for tannhelsepersonell

TEMA: VOLD OG OVERGREP MOT BARN

Filmen gir en god inngang til å sette traumesensitiv behandling på agendaen blant tannhelsepersonell. I tillegg til filmen får du tilgang til fagintervju, refleksjonsoppgaver og ekstramaterialet fra filmopptakene.
Det at Emilie deler historien sin gir kunnskapsreisen et ansikt og belyser viktigheten av at alle som jobber med barn virkelig må ta denne problematikken inn over seg.
Margrete Tofte
sosiallærer

Ta kontakt for mer informasjon. Vi ser frem til å høre fra deg!

This site is protected by ReCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.