FILM SOM LÆRINGSVERKTØY

Hva sier de som har brukt kunnskapsreisene

Læringsverktøyet er et veldig lærerikt opplegg. Det beste hittil i min NAV karriere.
Jorunn Merete KvalvikJorunn Merete Kvalvik – NAV Hå
Det har åpnet seg en hel verden, som jeg ikke var klar over fantes, i dag
– Student, NLA
Vi gir deg kritikerroste filmer i kombinasjon med skreddersydd fagkunnskap i våre digitale kunnskapsreiser!
Educational Storytelling

Se hvordan det fungerer:

Kunnskapsreisene våre er utviklet i samarbeid med de aktuelle målgruppene, akademia og solide fagmiljø slik at vi kan gi dine ansatte maksimalt læringsutbytte.

Educational Storytelling
Vi jobber tett med håndplukkede arbeidsgrupper for hver eneste kunnskapsreise for å sikre at arbeidsplassene når sine kompetansemål. Gjennom pilotering i offentlig sektor gjør vi gode erfaringen slik at vi kan skreddersy implementeringen. 

Målet vårt er å ta dere med på en kunnskapsreise som er vakker, intuitiv og inspirerende og der innholdet gir solid kunnskap, handlingskompetanse og refleksjon.