FILM SOM LÆRINGSVERKTØY I OFFENTLIG SEKTOR

Vi gir deg kritikerroste filmer i kombinasjon med skreddersydd fagkunnskap i våre digitale kunnskapsreiser

Kunnskapsreisene våre er utviklet i samarbeid med de aktuelle målgruppene, akademia og solide fagmiljø slik at vi kan gi dine ansatte maksimalt læringsutbytte.


Vi jobber tett med håndplukkede arbeidsgrupper for hver eneste kunnskapsreise å sikre at arbeidsplassene når sine kompetansemål. Gjennom pilotering i offentlig sektor gjør vi gode erfaringen slik at vi kan skreddersy implementeringen. 

Målet vårt er å ta dere med på en kunnskapsreise som er vakker, intuitiv og inspirerende og der innholdet gir solid kunnskap, handlingskompetanse og refleksjon. Bli bedre kjent med våre kunnskapsreiser for offentlig sektor

Digital kunnskapsreise for NAV-veiledere

Digital kunnskapsreise for NAV-veiledere

TEMA: GODE BRUKERMØTER OG KOLLEGAVEILEDNING.

Passer godt for tiltaksarrangører som jobber for NAV.

Utviklet i samarbeid med Arbeids og velferdsdirektoratet, NAV Senter for jobbmestring Vestfold og Telemark og NAV Sandefjord
Digital kunnskapsreise for tannhelsepersonell

Digital kunnskapsreise for tannhelsepersonell

TEMA: VOLD OG OVERGREP MOT BARN

Filmen gir en god inngang til å sette traumesensitiv behandling på agendaen blant tannhelsepersonell. I tillegg til filmen får du tilgang til fagintervju, refleksjonsoppgaver og ekstramaterialet fra filmopptakene.
Digital kunnskapsreise for lærere

Digital kunnskapsreise for lærere

TEMA: VOLD OG OVERGREP MOT BARN

Utviklet i samarbeid med USN, Statens barnehus i Oslo og UNICEF.

Kunnskapsreisen og filmen Alt det jeg er, gir kunnskap, refleksjon og handlingskompetanse innen profesjonsetikk, barnekonvensjonen, traumeforståelse, tilrettelagt undervisning, lærerens handlingsrom og seksualitetsundervisning.