files/65d095ae-5691-40de-8139-3d451e45267f.png

Alt det jeg er

Vold og overgrep

Kunnskapreisen er laget for å gi deg i barnehagen nødvendig kunnskap og handlingskompetanse om avdekning og forebyging mot vold og overgrep mot barn. Innholdet er utviklet i samarbeid med ansatte i barnehager, akademia og solide fagpersoner.
files/c7277d37-d3b2-4c39-9597-c552d9e26bb6.jpeg

For ansatte i barnehagen

Film og læringsverktøy

kontakt oss for pristilbud

Hva sier de som har brukt kunnskapsreisen?

Alle i barnehagen vår har gjennomført kurset, men jeg ønsker at alle ansatte i barnehager i Norge skal gjennomføre kurset 

– Ansatt i Tyristrand barnehage
Når man kan faktisk se noen som har opplevd det de snakker om, så tenker man mer med både hjerte og hjernen. 
 Ida Aurora Nystuen Ida Aurora Nystuen – Ansatt i barnehage

Kunnskapsreisen inneholder

files/2e637543-3c14-41ab-8720-1795311f7a86.png

Enkel innlogging og brukervennlighet

files/6e3a6394-cdf8-498f-a336-331eaab6f29d.jpeg

Dokumentarfilmen Alt det jeg er

files/c83d81b4-676a-494f-bb49-2352c17af0b3.jpeg

Spennende og lærerike fagintervju

files/509d36a5-b7c0-4ffb-9d1b-315abff6603a.jpeg

Utviklet i samarbeid med barnehageansatte, kompetansesentre, kommuner og fagpersoner

files/406c149d-9491-4379-a816-9d822ce556ac.jpeg

Fokus på kunnskap, refleksjon og handlingskompetanse

Kapitler i kunnskapsreisen

files/fc7f46cc-b960-4172-ad12-639a285195e0.jpeg

Kapittel 1

Introduksjon - møt Emilie

files/6e3a6394-cdf8-498f-a336-331eaab6f29d.jpeg

Kapittel 2

Se dokumentarfilmen Alt det jeg er

files/a3207eed-dac7-4d6a-a31a-a1936ac7f220.jpeg

Kapittel 3

Statens barnehus

files/a2442c90-79a8-4f24-85e8-6efe452deb26.jpeg

Kapittel 4

Barnets mulighet for å bli sett og hørt av en voksen

files/499469b0-580a-40c0-836a-77dac71cc600.jpeg

Kapittel 5

Utviklingstraumer og forebygging

files/c3e658fa-c5d0-4d9d-a249-5ed33f837269.jpeg

Kapittel 6

Praktisk handlingskompetanse i barnehagen i møte med barn som er utsatt for vold og overgrep

files/c83d81b4-676a-494f-bb49-2352c17af0b3.jpeg

Kapittel 7

Barnekonvensjonen

files/37506f3d-9f98-4f01-b65a-b5b0129ced69.jpeg

Kapittel 8

Hva sier lovverket

files/2b07253b-683f-4dd3-8bcd-f125cd60ab01.png

Kapittel 9

Ord på veien

Andre kunnskapsreiser basert på filmen Alt det jeg er

Ta kontakt med mere informasjon

This site is protected by ReCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.