files/65d095ae-5691-40de-8139-3d451e45267f.png

Alt det jeg er

Vold og overgrep

Kunnskapreisen er laget for å gi lærere nødvendig kunnskap og handlingskompetanse om avdekning og forebyging mot vold og overgrep mot barn og unge. Innholdet er utviklet i samarbeid med lærere, akademia og solide fagpersoner.
files/c7277d37-d3b2-4c39-9597-c552d9e26bb6.jpeg

For lærere

Film og læringsverktøy

kontakt oss for pristilbud

Hva sier de som har brukt kunnskapsreisen?

Kunnskapsreisen om Emilie snakker både til hodet og hjertet og det tror jeg er veldig viktig for å klare å mobilisere motet som trengs for å avdekke og avverge overgrep mot barn.
Elisabeth NærestadElisabeth Nærestad – BTI leder, implementerte kunnskapsreisen for 800 lærere i Arendal
Tilbakemeldingene fra personalet er overveiende positivt. De melder tilbake at dette er et interessant, viktig men alvorlig tema.
Linda Fagermo HjørnevikLinda Fagermo Hjørnevik – Rektor ved Rykene skole

Kunnskapsreisen inneholder

files/25aff3e8-21ce-4fd9-bf1c-da6d40b1a795.png

Enkel innlogging via Feide

files/6e3a6394-cdf8-498f-a336-331eaab6f29d.jpeg

Dokumentarfilmen Alt det jeg er

files/c83d81b4-676a-494f-bb49-2352c17af0b3.jpeg

Fagintervju med flere anerkjente fagpersoner

files/fee13562-e186-40e5-98b6-c271d311bd9e.jpeg

Intervju med Emilies lærer fra barneskolen

files/b65dd397-b83c-4678-b1ff-31e9500144e7.jpeg

Refleksjonsoppgaver til gruppearbeid og anerkjente ressurser

files/e8e270e3-42dd-4135-b4f2-dc9507fa72bb.jpeg

Pilotert og brukt av flere hundre lærere

files/5232573b-44b9-45b7-bb4a-960b8e923d13.jpeg

Fokus på kunnskap, refleksjon og handlingskompetanse

Kapitler i kunnskapsreisen

files/f4eb0d26-b9a3-4950-af50-26ad915162f5.jpeg

Kapittel 1

Møt Emilie

files/6e3a6394-cdf8-498f-a336-331eaab6f29d.jpeg

Kapittel 2

Se filmen Alt det jeg er

files/a3207eed-dac7-4d6a-a31a-a1936ac7f220.jpeg

Kapittel 3

Statens barnehus

files/d8f90149-8e82-485c-a43b-07bc23b070d8.jpeg

Kapittel 4

Traumer og læring

files/c83d81b4-676a-494f-bb49-2352c17af0b3.jpeg

Kapittel 5

Barnekonvensjonen og profesjonsetikk

files/fee13562-e186-40e5-98b6-c271d311bd9e.jpeg

Kapittel 6

Lærerens handlingsrom

files/90b229fa-efed-4e82-a045-b422333f0166.jpeg

Kapittel 7

Seksualitetsundervisning

files/87a0f8c2-ff05-4199-ae38-13cfe4af6ce8.jpeg

Kapittel 8

Avslutning og ord på veien

Vi samarbeider nært med kommuner som ønsker å bruke kunnskapsreisen til å kompetanseheve hele sektorer. Vi har gode referanser og kan tilby gode pakkepriser.

Andre kunnskapsreiser basert på filmen Alt det jeg er

Ta kontakt med mere informasjon

This site is protected by ReCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.